14. November 2014

Svenska utanför Sverige – hur gör man då?

Man brukar säga att det är mycket lättare att lära sig ett främmande språk när man befinner sig i landet där språket talas än om man befinner sig utomlands. Angående svenska som främmande språk får jag nu ingå kompromisser eftersom jag inte längre bor i Sverige. Kommer jag att glömma bort allt som jag lärt mig? Helst inte.

Jag hade ägnat mycket tid åt att lära mig svenska innan jag flyttade från Sverige till Storbritannien. Att lära sig ord, grammatiken, och uttalet tog mycket tid fast att jag hade det lättare som många andra icke-tyskspråkiga studenter vid KTH. Jag har skrivit en rad av subjektiva blogginlägg kring frågan hur man lär sig svenska när man befinner sig i Sverige. Inläggen handlade om:

Nu är frågan om jag har lyckats med att lära mig svenska? Uppenbarligen räcker det för att skriva det här inlägget fast att jag naturligtvis inte kan vara säkert om inlägget blivit rätt ur en grammatisk synvinkel. Men å andra sidan är jag inte nöjd än. För det ena tror jag att jag skriver på svenska bättre än jag talar svenska. Jag tycker att det hellre skulle vara tvärtom. I alla fall vill jag inte att glömma bort allt som jag lärt mig. Verkligen inte. Men hur gör jag då?

Först och främst följer jag den enkla principen att ha roligt när jag lär mig svenska. Det gör det mycket lättare än att regelbundet känna mig tvungen att plugga. Att läsa böcker, att titta på filmer går ju lika bra i Storbritannien som i Sverige. Tyvärr är utvalet av svenska filmer begränsat. Utvalet bland böckerna verkar vara mycket större. Också, det finns ju ett begränsat antal svenskar i London som man kan träffa då och då. På det här sättet kan jag vara säkert att jag inte glömt bort att tala svenska. Till sist har jag möjligheten att kommunicera med mina vänner i Sverige.

Som alltid finns det undantag som bekräftar regeln. För att förbättra mitt ordkunskåp använder jag Anki (spaced repetition learning). Det är tyvärr inte så trivsam som att läsa böcker eller snacka med svensktalande folk. Å andra sidan behöver jag bara 20 minuter varje dag för att upprepa ord. Jag ska se hur experimentet går i framtiden. Men jag är fortfarande optimistisk att jag kan förbättra mina kunskaper även utanför Sverige.